Xuất siêu vọt lên hơn 5 tỷ USD

Tỷ trọng 5 nhóm hàng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong tháng 8 giúp Việt Nam đạt con số xuất siêu lớn vượt xa ước tính ít ngày trước đó của các nhà chuyên môn.

Tỷ trọng 5 nhóm hàng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.
Tỷ trọng 5 nhóm hàng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 25,9 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng 7 trước đó. Trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt gần 22,5 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước.

Như vậy, trong tháng 8, nước ta xuất siêu tới 3,4 tỷ USD, điều này giúp con số thặng dư thương mại tiếp tục được nâng lên hơn 5 tỷ USD, tính lũy kế từ đầu năm.

Cụ thể, hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 171,3 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu là 165,9 tỷ USD, như vậy con số xuất siêu của Việt Nam là 5,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, kết quả xuất nhập khẩu trong tháng 8 và kim ngạch xuất siêu tăng mạnh so với ước tính được các nhà chuyên môn đưa ra cuối tháng 8 vừa qua.

Theo ước tính trước đó, thặng dư thương mại trong tháng 8 chỉ là 1,7 tỷ USD và tính chung trong 8 tháng đầu năm cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD.

Hết tháng 8, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 337 tỷ USD. Để cán mốc 500 tỷ USD, 4 tháng cuối, cả nước cần đạt kim ngạch 163 tỷ USD, tương đương gần 41 tỷ USD/tháng. Đây là điều rất khả thi bởi bình quân 8 tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ USD/tháng, trong khi theo quy luật những tháng cuối năm kim ngạch xuất nhập khẩu thương đạt cao hơn.

Theo quan sát của phóng viên, tháng 8, hàng loạt nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng ấn tượng. Trong đó có tới 5 nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Ấn tương nhất là điện thoại và linh kiện với kim ngạch hơn 5,9 tỷ USD, tăng tới 48,1% so với tháng 7 trước đó. Đây được xem là thời điểm có mức tăng trưởng ấn tượng nhật của mặt hàng xuất khẩu chủ lực này kể từ đầu năm 2019.

Hết tháng 8, riêng điện thoại và linh kiện đóng góp tới 33,4 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2018.

Các mặt hàng xuất khẩu “tỷ USD” khác trong tháng 8 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 3,6 tỷ USD; dệt may đạt gần 3,4 tỷ USD; giày dép gần 1,6 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng hơn 1,6 tỷ USD.

Với tổng kim ngạch hơn 16 tỷ USD, riêng 5 nhóm hàng chủ lực nêu trên chiếm đến khoảng 62% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 8.

Ở lĩnh vực nhập khẩu, tháng 8 có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch gần 5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng gần 3,2 tỷ USD; điện thoại và linh kiện hơn 1,7 tỷ USD.

Thái Bình

Nguồn HaiQuanOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *