Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2019 ước đạt 40,8 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2019

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2019 của cả nước ước đạt 40,8 tỷ USD, tăng 2,5 tỷ USD (tương đương 6,5%) so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2019

 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2019 ước đạt 40,8 tỷ USD
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *