Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt mức kỷ lục trong năm 2018-2019

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm tài khóa 2018-2019 (4/2018-3/3019) đạt 838,46 tỷ USD, tăng 9,02% so với cùng kỳ năm trước đạt 769,11 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 331,02 tỷ USD, tăng 9,06% so với mức 303,53 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay, trước đó vào năm tài khóa 2013-14, xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đã đạt 314,4 tỷ USD, tuy nhiên, xuất khẩu các năm sau đó đã liên tục đat mức dưới 305 tỷ USD; nhập khẩu đạt 507,44 tỷ USD, tăng 8,99% so với 465,58 tỷ USD của năm trước.

Tổng thâm hụt cán cân thương mại là 176,42 tỷ USD, tăng 8,86% so với mức 162,05 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 3 năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 75,99 tỷ USD, tăng 5,34% so với cùng kỳ năm trước 72,14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 32,55 tỷ USD, tăng 11,2% so với 29,32 tỷ USD của cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 43,44 tỷ USD, tăng 1,44% so với 42,82 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Thâm hụt thương mại trong tháng 3 là 10,89 tỷ USD, giảm so với mức 13,51 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ tháng 2 năm 2019 đạt 26,39 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 16,58 tỷ USD, nhâp khẩu đạt 9,81 tỷ USD, thặng dư cán cân dịch vụ là 6,78 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ trong 11 tháng đầu năm 2018-2019 (4/2018-2/2019) đạt 301,95 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 187,85 tỷ USD, nhâp khẩu đạt 114,1 tỷ USD, thặng dư cán cân dịch vụ là 73,75 tỷ USD.

 
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *