Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

 Tổng cục Hải quan đang xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hiện thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Hải quan với mục tiêu xây dựng hệ thống CNTT mới trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mục quốc tế, hướng tới hải quan số, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh.

Triển khai các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho biết một trong những giải pháp đã và đang được đơn vị tích cực triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ DN XNK.

Đáng chú ý là việc Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng CNTT cốt lõi Tổng cục Hải quan luôn được giám sát, quản lý, vận hành ổn định, an ninh, an toàn 24/7, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan, các chức năng của Hệ thống được sử dụng hiệu quả, đúng với thiết kế của hệ thống.

Đến thời điểm hiện tại ngành Hải quan đã được đầu tư trạng bị một hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương với 1300 máy chủ các loại, hơn 10.500 máy trạm cùng các thiết bị máy móc đảm bảo điều kiện làm việc của công chức.

Tổng cục Hải quan đã thực hiện đầu tư, xây dựng và thực hiện quản lý vận hành Trung tâm dữ liệu hải quan hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, hoạt động liên tục 24/7, có khả năng mở rộng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu cao.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171/181 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (chiếm 94,4%), trong đó, có 162 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt gần 90%) bao gồm các thủ tục hành chính cốt lõi liên quan đến XNK hàng hóa, thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự kiến tháng 6/2019, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp thêm 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 173/181 (đạt 96%).

Đặc biệt, hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT với mục tiêu xây dựng hệ thống CNTT mới trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mục quốc tế, hướng tới hải quan số, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý DN, hàng hóa XNK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, DN thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tổng cục Hải quan đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 39 ngân hàng thương mại trong đó có 13 ngân hàng lớn đã thực hiện thí điểm nộp thuế 24/7; triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động VNACCS…

Bên cạnh đó, các vấn đề được kiến nghị sau giám sát liên quan đến hoàn thiện thể chế; phát triển quan hệ đối tác hải quan-DN; đầu tư trang bị máy móc, phương tiện thiết bị kỹ thuật hiện đại; áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý hải quan; phối hợp triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành… đã và đang được Tổng cục Hải quan tích cực triển khai.

N.Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *