Quý I/2019, thu ngân sách ngành Hải quan tăng hơn 21%

(Chinhphu.vn) – Tổng cục Hải quan cho biết, quý I/2019 ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 83.250 tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán, bằng 26,39% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,13% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Hải quan được giao chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2019 là 300.500 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu dự toán (tương đương 315.500 tỷ đồng).

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, ngay từ đầu năm Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 723/CT-TCHQ giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn ngành nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu NSNN năm 2019. Nhờ đó, hết quý I/2019 số thu NSNN của ngành đạt 83.250 tỷ đồng.

Đánh giá các nhân tố tác động đến số thu quý I/2019 của ngành Hải quan cho thấy số thu tăng cao nhờ tác động của cả các nhân tố khách quan lẫn nhân tố chủ quan.

Kim ngạch xuất nhập khẩu góp phần tăng thu NSNN

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong quý I/2019 ước tính đạt 116,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018, (xuất khẩu ước đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7% và nhập khẩu ước tính đạt 58 tỷ USD, tăng 8,9%). Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt gần 27 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô và dầu thô giúp thu ngân sách tăng đột biến

Qua phân tích số thu quý I/2019 của ngành Hải quan cho thấy: Số thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu là do tăng thu cao từ mặt hàng ô tô nguyên chiếc và dầu thô nhập khẩu.

Trong quý I/2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 38.900 chiếc, trị giá đạt hơn 848 triệu USD, tăng đến 864% về lượng và tăng hơn 646% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 11.588 tỷ đồng, tăng 10.414 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 886% so với cùng kỳ năm 2018.

Tương tự, mặt hàng dầu thô nhập khẩu đạt 2,09 triệu tấn, trị giá 901,9 triệu USD, tăng 2347% về lượng… Số thuế thu từ mặt hàng này đạt 2.077 tỷ đồng, tăng 1.982 tỷ đồng (tương đương tăng 2.091% so với cùng kỳ năm 2018).

Như vậy, số thu từ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu và dầu thô nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 13.665 tỷ đồng, tăng 12.396 tỷ đồng (tương đương tăng 977,68%)  so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu từ hàng hóa khác đạt 69.585 tỷ đồng, tăng 2.127 tỷ đồng (tăng 3,15%) so với cùng kỳ năm trước (67.458 tỷ đồng).

Chống thất thu được thực hiện hiệu quả

Xác định thu hồi nợ đọng là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác chống thất thu NSNN, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong công tác thu đòi nợ đọng, đồng thời tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các cục hải quan tỉnh, thành phố; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản, theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp. Nhờ đó, quý I toàn ngành đã giảm được 52,2 tỷ đồng nợ thuế.

Công tác chống thất thu qua xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O đã được đẩy mạnh. Trong quý I, Tổng cục Hải quan rà soát, xây dựng và ký Quyết định số 583/QĐ-TCHQ Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế, theo đó hạn chế rủi ro trong phân loại, áp dụng mức thuế.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã thực hiện rà soát lựa chọn các mặt hàng có kim ngạch cao, thuế suất từ 15% trở lên và đang tiến hành thu thập các nguồn thông tin để xây dựng sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu tại Danh mục quản lý rủi ro về trị giá. Kết quả đã thu NSNN 75 tỷ đồng từ công tác xác định trị giá.

Công tác kiểm tra sau thông quan đã được đẩy mạnh. Tổng cục Hải quan đã chú trọng thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động kiểm tra sau thông quan của toàn lực lượng. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đánh giá về doanh nghiệp trọng điểm.

Kết quả trong quý I, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 284 cuộc, trong đó có 125 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 9% so với chỉ tiêu năm 2019, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018), 159 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 397,7 tỷ đồng, đã thực thu NSNN (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) 366,4 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… Chính vì vậy, đến ngày 15/3/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.039 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 320,771 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 38,452 tỷ đồng, khởi tố 8 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 21 vụ.

Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ được Vụ Thanh tra kiểm tra thực hiện nghiêm túc. Kết quả từ ngày 01/01-15/3/2019, toàn ngành đã tiến hành 37 cuộc thanh tra, kiểm tra (22 cuộc thanh tra chuyên ngành và 15 cuộc kiểm tra nội bộ) yêu cầu truy thu và xử phạt, số tiền gần 12,5 tỷ đồng. Trong số đó, truy thu 10,1 tỷ đồng tiền thuế; phạt vi phạm hành chính 2,3 tỷ đồng, đôn đốc thu nộp NSNN 10,8 tỷ đồng.

Mặc dù số thu ngân sách quý I/2019 khá cao so với cùng kỳ năm 2018, nhưng các đơn vị trong toàn ngành không chủ quan với kết quả đạt được và sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác thu NSNN, tăng cường công tác quản lý hải quan kịp thời phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại gây thất thu NSNN nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2019.

Hà Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *