Lạng Sơn: 11,8% mẫu hàng hóa qua phân tích phân loại tăng thuế

Tính từ 1/12/2018 đến 30/11/2019, Chi cục Kiểm định Hải quan 6 (Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan) đã tiếp nhận 888 mẫu phân tích phân loại, đề xuất phân loại.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm định Hải quan 6. Ảnh: Hồng Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm định Hải quan 6. Ảnh: Hồng Nụ

Trong số này có 105 mẫu tăng thuế (chiếm 11,8%); 156 mẫu giảm thuế (chiếm 17,6%); 214 mẫu thay đổi mã số, không thay đổi thuế suất (chiếm 27,1%) và 386 mẫu đúng khai báo (chiếm 43,5%).

Theo Chi cục Kiểm định Hải quan 6, công tác tiếp nhận xử lý mẫu được đảm bảo, cũng như đơn vị đã phối hợp tốt với các chi cục thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn trong việc giao nhận mẫu yêu cầu phân tích, chưa để xảy ra các sai sót.

Mặt khác, lượng mẫu tiếp nhận đa dạng về chủng loại, công dụng, trong đó mẫu thuộc nhóm mặt hàng hóa chất, các sản phầm hoá chất và vải, sắt thép chiếm tỷ lệ cao.

Kết quả thông báo của Chi cục Kiểm định Hải quan 6 đã làm thay đổi 56,5% số mẫu khai báo của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hầu hết các kết quả thông báo đề xuất mã số đều được Tổng cục Hải quan làm căn cứ để ban hành thông báo kết quả phân loại.

Chi cục đã đáp ứng và phối hợp tốt với các đơn vị hải quan địa phương thực thi nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa và thực hiện đúng các chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như quặng sắt, quặng nhôm xuất khẩu, không để xảy ra sai sót.

Quang Hùng

Nguồn haiquanonline

Leave a Reply

Your email address will not be published.