Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 123 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 245,48 tỷ USD, mức cao nhất của sáu tháng từ trước đến nay. Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,8% và chiếm 30%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 85,9 tỷ USD, tăng 5,9% và chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu đạt hơn một tỷ USD. Ðáng chú ý, có thêm hai mặt hàng mới đạt giá trị hơn hai tỷ USD là rau quả và xơ, sợi dệt với kim ngạch xuất khẩu đạt lần lượt là 2,08 tỷ USD và 2,01 tỷ USD. Mặc dù xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt, nhưng kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng khác trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản lại tiếp tục giảm so cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa sáu tháng ước nhập siêu ở mức thấp, khoảng 34 triệu USD.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *