Kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm trong 4 tháng đầu năm 2019

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và xăng dầu là hai nguồn thu lớn của ngân sách Hải quan

4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch các nhóm hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ lực như điện thoại, dệt may, máy vi tính và sản phẩm điện tử… đều có chiều hướng giảm.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và xăng dầu là hai nguồn thu lớn của ngân sách Hải quan
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và xăng dầu là hai nguồn thu lớn của ngân sách Hải quan

Theo thống kê, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 40,5 tỷ USD, giảm 7,8% so với tháng 03/2019. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,9 tỷ USD, giảm 12,6% và trị giá nhập khẩu ước đạt 20,6 tỷ USD, giảm 2,6%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 4 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 156,81 tỷ USD, tăng 8%. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 78,76 tỷ USD, tăng 5,8% và nhập khẩu ước tính đạt 78,05 tỷ USD, tăng 10,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2019 ước tính thâm hụt 700 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2019, mức thặng dư của Việt Nam đạt 711 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm trong 4 tháng qua

Tính riêng về nhập khẩu, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có chiều hướng giảm trong 4 tháng qua. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 3,9 tỷ USD, giảm 27,6% so với tháng 3/2019. Lũy kế 4 tháng đầu năm, mặt hàng này đạt 16,03 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ 2018.

Mặt hàng tiếp theo là dệt may ước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với tháng trước và nâng trị giá trong 4 tháng lên 9,43 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 2,5 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng trước, đưa tổng trị giá cả 4 tháng lên 9,56 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các nhóm hàng chủ lực này chỉ có giày dép có sự tăng trưởng đáng chú ý với trị giá ước đạt 1,4 tỷ USD trong tháng 4, tăng 6,9% so với tháng trước, và nâng tổng trị giá tính từ đầu năm lên 5,33 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước…

Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng xu hướng giảm

Tương tự xuất khẩu, trong 4 tháng qua, nhiều nhóm hàng nhập khẩu chủ lực cũng bị sụt giảm. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 4 tỷ USD, giảm 9,5% so với tháng 3 trước đó và đưa tổng kim ngạch tính từ đầu năm lên gần 15,8 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 3 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tổng trị giá trong cả 4 tháng ước đạt 11,57 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 850 triệu USD, giảm 11,6% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch tính từ đầu năm ước đạt 3,64 tỷ USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực, vải vẫn duy trì đà tăng với con số ước đạt 1,2 tỷ USD trong tháng 4, tăng 10,9% so với tháng trước và nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên 4,07 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *