Kiểm tra sau thông quan thu về NSNN hơn 366 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) – Theo Tổng cục Hải quan, trong Quý I/2019, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 397,7 tỷ đồng, toàn ngành đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) số tiền hơn 366,4 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong Quý I/2019, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 284 cuộc, trong đó có 125 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 9% so với chỉ tiêu năm 2019, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018), 159 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.
Riêng Cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 31 cuộc tại trụ sở người khai hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 68,4 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN ( bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) số tiền hơn 60,4 tỷ đồng.
Để đạt được kết quả trên, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đánh giá về doanh nghiệp trọng điểm. Đơn vị đã triển khai các chuyên đề kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng hóa, kho ngoại quan, điều thô nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI, mặt hàng tôn mạ, tôn màu nhập khẩu, cửa hàng miễn thuế, linh kiện ô tô. 
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ chú trọng thực hiện kiểm tra các trường hợp doanh nghiệp có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp và thực hiện sản xuất, xuất nhập khẩu tại nhiều địa phương khác nhau; kiểm tra làm mẫu các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm để chỉ đạo, hướng dẫn Hải quan thực hiện.
Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện nâng cấp hệ thống thông tin STQ01; gia hạn và thẩm định mới doanh nghiệp ưu tiên; tiếp tục hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp về quy định, chế độ, chính sách liên quan đến kiểm tra sau thông quan.
PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *