Australia điều chỉnh quy định xuất nhập khẩu nông sản

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương): Mới đây, Bộ Nông nghiệp Australia đã thông báo về một số điều chỉnh quan trọng từ phía Australia sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2019 Liên bang Australia vừa qua.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia trước đây được đổi tên thành Bộ Nông nghiệp Australia .

Bộ Nông nghiệp Australia vẫn sẽ giữ nguyên các chức năng về quản lý kiểm tra và cấp phép đối với thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, đã có một số điều chỉnh về các giấy chứng nhận xuất khẩu, kẹp chì an toàn của container và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền trên giấy chứng nhận an toàn sức khỏe đối với các sản phẩm thịt, sữa, trứng và thủy sản.

Các thay đổi này được Bộ Nông nghiệp Australia thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức tại đường dẫn: www.agriculture.gov.au/export-change.

Xem thêm :

Thị trường thế giới biến động, xuất khẩu cả năm liệu có cán đích?

Xuất khẩu tại chỗ và những vấn đề liên quan

Thanh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *