7 tháng, thu ngân sách nhà nước hơn 205,7 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩu

Theo Kho bạc Nhà nước, từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2019, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 29.262 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 31/7, thu NSNN từ hoạt động này đạt 205.761 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán, tăng 18,77% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho biết, trong tháng 7 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 45 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9%.

 So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng  đầu năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư đến hết tháng 7/2019 đạt 1,789 tỷ USD. 

 

Xuân Yến

BĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published.