pepper

 

Tiêu hạt đen 500 G/L, 550 G/L, 5 mm FAQ

Thông số kỹ thuật :
Độ ẩm: 13.5%
Tạp chất : 1%
Độ vỡ: 0.5%
Đóng gói: 50 kg/ PP bao