Tag Archives: văn hóa doanh nghiệp

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức lao động

Mặc dù có 34 công đoàn cơ sở, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, cảng, vận tải… song nhiều năm nay Công đoàn khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh vẫn luôn thực hiện tốt việc chăm lo cho …