Tag Archives: mẫu khai báo

Lạng Sơn: 11,8% mẫu hàng hóa qua phân tích phân loại tăng thuế

Tính từ 1/12/2018 đến 30/11/2019, Chi cục Kiểm định Hải quan 6 (Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan) đã tiếp nhận 888 mẫu phân tích phân loại, đề xuất phân loại. Trong số này có 105 mẫu tăng thuế (chiếm 11,8%); 156 mẫu giảm thuế (chiếm 17,6%); 214 mẫu thay đổi mã …