Tag Archives: kim ngạch xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ USD/tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ USD/tháng

Theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 8/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) cả nước đạt gần 25,9 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng 7 trước đó. Trong khi kim ngạch nhập khẩu (NK) đạt gần 22,5 tỷ USD.   Như vậy, trong tháng 8, nước ta xuất siêu tới 3,4 tỷ …

Xuất siêu vọt lên hơn 5 tỷ USD

Tỷ trọng 5 nhóm hàng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong tháng 8 giúp Việt Nam đạt con số xuất siêu lớn vượt xa ước tính ít ngày trước đó của các nhà chuyên môn. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 25,9 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng …

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 100 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 100 tỷ USD Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2019 đến ngày 19/03/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ USD.   Tổng kim ngạch XNK của cả nước trong nửa đầu tháng 3/2019 đạt …