Tag Archives: hoạt động KTCN

Xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Hoạt động KTCN sẽ có sự tham gia của các tổ chức tư nhân. Ảnh: H.Nụ.

Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (gọi tắt là Nghị định Một cửa) tới đây khi có hiệu lực sẽ tạo cơ chế thực hiện xã hội hóa …