Tag Archives: hải quan hải phòng

Hải quan Hải Phòng: Minh bạch hơn với hệ thống giám sát hải quan tự động

Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Được Cục Hải quan TP Hải Phòng nghiên cứu và triển khai từ năm 2017,  đến nay, hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) đang ngày một tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mang đến nhiều kết quả tích cực. Trong những năm qua, Cục …