Tag Archives: giá trị xuất khẩu

Việt Nam xuất siêu 9 tỷ USD

Cán cân thương mại của Việt Nam từ 2010 đến nay, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Kết quả xuất siêu đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với con số hơn 9 tỷ USD. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 46,61 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng 9 trước đó. Trong đó, tổng trị giá …