Tag Archives: Báo Hải qua

Báo Hải quan chủ trì tổ chức tọa đàm về các chính sách thực hiện CPTPP

11 nước tham gia CPTPP.

Ngày mai, 28/5, tại TP.HCM, Báo Hải quan tổ chức buổi tọa đàm “Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện CPTPP”. Sự kiện này nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật mới đến tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu nắm bắt thưc …