White Sache

SACHA ICHI TRẮNG

Thông số kỹ thuật:
Độ ẩm: 13.5% Max
Độ vỡ: 2% Max
Đóng gói: 2 bao nhựa 10kg trong thùng carton hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Black Sacha Inchi Seed

SACHA ICHI ĐEN

Thông số kỹ thuật:
Độ ẩm: 15% Max
Độ vỡ: 2% Max
Đóng gói: 2 bao nhựa 10kg trong thùng carton hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Roasted Sacha inchi Without shell

SACHA ICHI BÓC VỎ

Thông số kỹ thuật:
Độ ẩm: 1% Max
Độ vỡ: 2% Max
Đóng gói: 2 bao nhựa 10kg trong thùng carton hoặc theo yêu cầu của khách hàng