Dried noni

NHÀU KHÔ

Thông số kỹ thuật :
Độ ẩm: 13% Max
Tạp chất : 2% Max
Sức chứa :  7 tấn/ 20 fit
Đóng gói: In 25kg/ PP Bag.

Noni Powder

NHÀU NONI BỘT

Thông số kỹ thuật:

Độ ẩm: 5% Max
Tạp chất: 0.5% Max
Sức chứa : 12 tấn/ 20 fit
Đóng gói:  25kg/ PP bì.